Werkwijze

Hoe komen wij tot maatwerk?
Op basis van een vrijblijvend en kosteloos gesprek, brengen wij u een offerte uit. Waarna wij in overleg met de opdrachtgever een training of coachingstraject op maat ontwerpen en uitvoeren. Dit doen wij op basis van de gewenste leerdoelen en leerresultaten. Na elke training wordt er onder de deelnemers een tevredenheidsenquête gehouden. Binnen 4 weken na afloop van de training vindt er met de opdrachtgever een kosteloos evaluatiegesprek plaats.

Hoe ziet de uitvoering van een training of coachingstraject eruit?
Op de eerste trainingsdag of coachingsbijeenkomst inventariseren wij de persoonlijke  leervragen van de deelnemer(s). En kijken we naar de reeds aanwezige vaardigheden van onze deelnemers en oefenen we de noodzakelijke basisvaardigheden.
In de tweede en volgende bijeenkomsten trainen we de te leren vaardigheden aan de hand van op maat gesneden praktijksituaties en – simulaties. Na afloop evalueren wij samen met de deelnemers het traject.